24h ProKart Regelement 2024

DEC Karting (Dutch Endurance Championship) - Sportief reglement 2024 

Introductie:
DEC Karting, organiseert in 2024 na lange tijd wachten de enige 24h Pro Kart race van Nederland in samenwerking met outdoor circuit "de Landsard" in Eindhoven.

Eventuele wijzigingen op dit reglement zullen altijd gepubliceerd worden op
de website van DEC Karting (www.prokart24h.nl)
1.Inschrijven
Inschrijven en afrekenen kan uitsluitend via de website van DEC Karting.
• Inschrijven per mail 24h@dec-karting.com (inschrijving is pas gegarendeerd na betaling)
• Inschrijven online op de website. www.dec-karting.com 
Inschrijven kan tot maximaal tot 30/03/2024 Een inschrijving is pas bevestigd
na het invullen van alle gevraagde gegevens + betaling van het inschrijfgeld.

1.2 LicentiesHONDA GX160
Deelnemers zijn niet verplicht om in het bezit te zijn van een kart licentie.
1.3 Inschrijfgelden en overige kosten
De kosten van een complete inschrijving DEC Karting. www.dec-karting.com - www.24hprokart.nl - www.prokart24h.nl
mocht het evenement door wat voor reden dan ook geen doorgang vinden zal het betaalde inschrijfgeld geheel terug betaald worden aan de inschrijver.
1.4 Verhindering
Is een Team door onvoorziene omstandigheden verhinderd, dan dient hij/zij zich altijd af te
melden bij de organisatie. Bij tijdige afmelding voor de race is restitutie van het reeds
betaalde inschrijfgeld mogelijk tot 15/08/2024
1.5 Weigering deelnemer
De organisatie van DEC Karting is bevoegd om de inschrijving en/of zijn/haar rijder/team
te weigeren voor deelname aan één of meerdere wedstrijden bij onfatsoenlijk en/of
onsportief gedrag van de inschrijver, de rijder, een teamlid, teambaas,
begeleider(s), monteur(s), of indien minderjarig de ouders/verzorgers van de rijder.
Het negatief uitlaten en/of beschadigen van DEC Karting en/of haar leden op social
media kan leiden tot het weigeren van verdere deelname aan het kampioenschap, of losse
inschrijvingen (er volgt in dit geval überhaupt geen restitutie van inschrijfgeld).
1.6 Eigen risico
Deelname aan een event van DEC Karting is te allen tijden volledig op eigen risico.
Alle deelnemers en hun ouders/verzorgers tekenen hiervoor. De organisatie in geen gevallen verantwoordelijk voor persoonlijk of materieel letsel.


2. Klassen
Er wordt gestreden in 3 klassen. Deze worden hieronder verder toegelicht

HONDA GX160
• Rijdend met 2 Honda GX 160 motoren (volgens PKN Technische regelement)
• Minimaal gewicht kart + coureur: 190kg.
• Minimum van 4 en maximaal van 10 rijders per team per evenement.
• Banden MAXXIS volgens PKN regelement 2024
• Minimale leeftijd 16 jaar op dag van het evenement.

 

HORNET 230
•Rijdend met 2 verzegelde huurmotoren van de organisatie, op loting basis.
• Motoren worden per evenement verhuurd en moeten na het evenement weer ingeleverd worden bij de organisatie. (het is niet toegestaan door deelnemers aan de motoren te sleutelen)
• Banden MOJO D1  alleen banden van de organisatie zijn toegestaan gedurende 24h race op 28 & 29 september 2024
• Minimum van 4 en maximaal 10 rijders
• Minimaal gewicht kart + coureur: 190kg.
• Minimale leeftijd 16 jaar op dag van het evenement.

ARRIVE AND DRIVE
Business Cup is uitsluitend toegankelijk voor Huurkart teams met minimaal 4 en maximaal 10rijders er wordt verreden met verzegelde huur motoren van de organisatie.
• Banden MOJO D1  alleen banden van de organisatie zijn toegestaan gedurende 24h race op 28 & 29 september 2024
• Minimum van 4 en maximaal 10 rijders
• Minimaal gewicht kart + coureur: 190kg.
• Minimale leeftijd 16 jaar op dag van het evenement.
Aantal teams per evenement:
Tijdens de races zal er een maximaal van 62 teams per evenement toegelaten worden. (dit is voor alle klassen samen)


2.1 Teams
Het is niet toegestaan om in een ander team te rijden dan het team waar je voor bent
ingeschreven. Je kunt dus nooit voor meer dan één team rijden tijdens een event. In geval van
nood kun je een verzoek doen bij de wedstrijdleider.
2.3 Controle teams / coureurs
Bij de inschrijving krijgen coureurs een polsbandje uitgereikt welke gedragen dient te worden
tijdens het event. Hierop zal steekproefsgewijs gecontroleerd worden. Kan de rijder geen
polsbandje overleggen tijdens het event dan wordt hij uitgesloten van deelname.
DEC Karting - Sportief reglement 2024
2.4 Startnummers
Iedere deelnemer is verplicht om te rijden met de door de organisatie afgegeven
startnummer. De startnummers ‘staan vast’ voor het hele seizoen. Tijdens het seizoen
wisselen naar een ander startnummer is niet toegestaan - tenzij de organisatie hier
schriftelijk toestemming voor geeft.
Een startnummer is niet over te dragen aan een ander team indien besloten wordt om tussentijds te stoppen.
Deze startnummers moeten zichtbaar zijn op de voorzijde van de kart, op beide side-pods en
de achterbumper.
Verplichte reclame op de kart in de Pro Kart Cup kan door de organisatie voorgeschreven zijn
m.b.t. startnummerschilden. Startnummerschilden voor de achterbumper worden geleverd
bij het eerste event en is verplicht. De voorzijde moet voldoen aan de volgende eisen:
Het kader moet 200 x 200 mm
• Honda GX160 : Rood vlak met Witte cijfers
• HORNET 230 : Zwart vlak met Gele cijfers

2.5 Communicatie
Het is toegestaan dat rijders communiceren met teamleden. Dit mag geschieden via
portofoon, pit-bord of telefoon. Rijders/Teams zijn hier vrij in, mits het geen gevaar oplevert voor mede rijders.
2.7 Circuits
Alle wedstrijden zullen plaatsvinden op de KombiKart circuits: “De Landsard” 
2.8 24HR race van Nederland:
Deze race zal op het Circuit “de Landsard” plaatsvinden en telt mee in het eindresultaat van het kampioenschap. Voor deze race is een minimum van 3 rijders per team verplicht.
Datum van dit evenement zal later bekent worden gemaakt, hier is een minimum van 35 teams nodig om het door te laten gaan.
3. Opzet racedagen:
3.1 Online inschrijving:
Ieder race event begint met een online inschrijving op de site van DEC Karting, de inschrijving is pas definitief wanneer de betaling bij ons binnen is en de bevestigingsmail ontvangen is.
3.2 Voorinschrijving op circuit:
Bij aankomst op het circuit volgen een aantal verplichtingen voor alle ingeschreven
deelnemers. Dit staat aangegeven op het tijdschema. Op dit tijdschema zien de deelnemers
het tijdstip en de locatie. Eén van deze verplichtingen is het aanmelden bij de
voorinschrijving. Bij het aanmelden bevestig jij jouw aanwezigheid, lopen wij de inschrijving
nogmaals door m.b.t. het doorgeven van startnummers en transpondernummers.
Ook controleren wij hier jouw licentie, kunnen deelnemers zijn of haar huur transponders
ophalen.
Deelnemers onder de 18 jaar oud dienen samen met een ouder of verzorger te komen.
Is een deelnemer te laat bij de voorinschrijving en is hiervoor geen goede reden afgelegd,
staat hier een geldboete op van 15 euro. Deze geldboete dient de rijder voor aanvang van
de kwalificatie betaald te hebben anders wordt toegang tot de vooropstelling verboden.
3.3 Voorkeuring kart:
Na het voorinschrijven moet ook de kart aan de veiligheidseisen voldoen. Iedere deelnemer
moet zijn of haar kart laten keuren op afgesproken tijd en locatie.
Is een deelnemer te laat bij de voorkeuring en is hiervoor geen goede reden afgelegd, staat
hier een geldboete op van € 25,- euro. Deze geldboete dient de rijder voor aanvang van de
kwalificatie betaald te hebben anders wordt toegang tot de vooropstelling verboden.
Wat moet u meenemen naar de veiligheidskeuring:
1. Kart compleet rijklaar met racemotoren volgens reglement.
2. Juiste kleuren en nummers op de kart.
Wat doen wij bij de veiligheidskeuring:
1. Kart controleren op veiligheid (stuurinrichting/remmen/gewichten etc.).
2. Chassis controle.
3. Steekproefsgewijs kan een voorkeuring plaatsvinden o.b.v. het technische reglement.
Iedere kart dient voor het betreden van de baan door de veiligheidscontrole te worden
gekeurd. Alleen indien alle materialen op veiligheid door de TC goedgekeurd zijn, mag de
rijder met die goedgekeurde materialen aan de wedstrijd deelnemen.
De rijder is er zelf verantwoordelijk voor de juiste voorgeschreven race outfit. De TC kan hier
steekproefsgewijs op controleren. Het aanbieden van de kart bij de veiligheidskeuring wordt
beschouwd als een verklaring van de rijder dat de kart aan de reglementen voldoet.
Let op! De veiligheidskeuring is geen controle op technische conformiteit. De technische
conformiteit keuringen vinden plaats tijdens en/of na het evenement.
3.4 Rijdersbriefing:
Teamcaptains meeting (indien ingepland): Bij deze meeting hoeven alleen de teamcaptains
aanwezig te zijn
Rijdersbriefing: deze wordt digitaal aangeboden.
Het tijdstip en de locatie staan vermeld op het tijdschema.
4.Kwalificatie
De duur van de kwalificatie is terug te vinden het dagschema De endurance race heeft ten
alle tijden een kwalificatie. De uitslag van de kwalificatie is de startopstelling voor de
endurance wedstrijd.
5.Vooropstelling, starten en racen
Te laat bij kwalificatie
Op de aangegeven tijd moet men met kart aanwezig zijn. Is men niet aanwezig op de
aangegeven tijd (volgens de klok van de wedstrijdleider), dan wordt het hek gesloten en zal
men niet kunnen kwalificeren. Dit betekent dat men achteraan gezet wordt op de startgrid.
Let altijd op het verloop van de wedstrijd. Het programma kan afwijken van het initiële
tijdschema.
Te laat bij de race - starten vanuit de pitstraat
Indien de rijder niet op tijd is zoals aangegeven in het programma (races), zal de toegang tot
de startopstelling worden gesloten. De toegang tot de startopstelling wordt pas weer
geopend als alle opgestelde rijders de pitstraat hebben verlaten. Vervolgens mag uitsluitend
vanuit de pitstraat weggereden worden (op aanwijzing van de official) nadat het startsein is
gegeven en het hele veld is gepasseerd (men rijdt dan dus geen opwarmronde en geen
formatieronde en sluit aan na de start).
Zorg dat je zelf een correcte plek inneemt in de paddock voor de voor-opstelling
(ga dus niet achteraan staan als je op de (bijv.) 3e plek de baan op moet - dit is
verantwoording voor rijder/team - ben je te laat ? dan starten vanuit pitsstraat)
Technisch mankement bij verlaten pits.
Mocht een kart om technische redenen niet in staat zijn te kunnen starten, dan moet deze
ervoor zorgen geen hinder te veroorzaken voor de rest van het startveld. Mocht de monteur
c.q. rijder de kart toch rijklaar krijgen, dan mag deze na toestemming van de official de baan
op mits het veld nog met de opwarmronde bezig is. De betreffende kart zal dan als laatste
starten. Indien het veld te ver in de opwarmronde is mag uitsluitend vanuit de pitstraat weggereden
worden (op aanwijzing van de official) nadat het startsein is gegeven en het hele veld is
gepasseerd (men rijdt dan dus geen opwarmronde en geen formatieronde en sluit aan na de
start).
5.2 Spinnen in de opwarm/formatie ronden
Mocht een coureur spinnen in de opwarmronde of in de formatieronde dan start deze
coureur altijd achteraan. Het is dus niet mogelijk om nog terug te rijden naar jouw
oorspronkelijke startplaats.
5.3 Starten: Staande start
De karts worden in de juiste volgorde geplaatst door de betreffende official(s) op de startgrid.
Bij aankomst op de startgrid worden de karts in de juiste startvakken geplaatst, waarna de
race kan beginnen. Er wordt ten alle tijden gestart middels een stilstaande start. Er wordt
gestart met de startlichten boven de baan.
5.4 Pitstops: tanken en wisselen.
Tijdens Endurance wedstrijden is het verplicht om pitstop(s) te maken om van coureur te wisselen en/of te tanken. tijdens het tanken mag er niet van rijder gewisseld worden, rijders wissel mag alleen bij de pitbox plaatsvinden.
Aantal pitstops:
het aantal pitstops is vrij

Tankstop:
Na eigen invulling en op een door de organisatie aangewezen plek. Er is geen minimaal of maximaal aantal tankstops.
Tijdens het tanken mag er maximaal 1 ander teammember dan de rijder aanwezig zijn op de tank plaats. Motoren moeten tijdens het tanken uit staan en mogen pas weer aangetrokken worden na het tanken.
Tijdens het tanken mogen er GEEN rijders wissel plaats vinden. Op de tankplaats is het alleen toegestaan te tanken, er mogen geen reparaties of andere handelingen plaatsvinden.
Rijders wissel moet plaatsvinden in de pitstraat bij de pitbox van het team.
Wisselen van lood, het uitvoeren van reparaties en het smeren van kettingen mogen uitsluitend plaatsvinden in de pitruimte van het team.
Een pitsstop kan alleen gemaakt worden wanneer de pits geopend is. Tijdens een code rood
is de pitsstraat gesloten. De wedstrijdleider kan coureurs tijdens een code rood door de
pitsstraat dirigeren, maar is het maken van een pitsstop verboden.
5.5 Racen
Tijdens de race is het verboden om te botsen en te beuken.
Wanneer tenminste 75% van de wedstrijd tijd verstreken is, kan de wedstrijdleider besluiten
om de wedstrijd vroegtijdig te beëindigen in geval van code - rood of weersomstandigheden.
Tijdens een code – rood is het niet toegestaan reparaties uit te voeren.
5.6 Vlagsignalen
Tijdens de wedstrijd kunnen de volgende vlagsignalen gegeven worden:
• Zwart/wit geblokt : de sessie is beëindigd.
• Geel : Er is gevaar; de coureurs moeten snelheid minderen en mogen elkaar niet inhalen.
• Rood: de sessie wordt onderbroken (de tijdwaarneming gepauzeerd), meestal om
veiligheidsredenen (ongeval, rommel op de baan of weersomstandigheden). Stop
direct en wanneer mogelijk, rijd stapvoets totdat je opgevangen wordt op start/finish
door de wedstrijdleiding.
• Blauwe vlag: Deze zal alleen worden gehanteerd door wedstrijdleider indien
voorligger te lang het inhalen blijft hinderen - enkel wanneer dit niet om een positie
gaat.
• Groene vlag: deze wordt niet gehanteerd.
• Rood/geel gestreept: Er ligt vloeistof op de baan. Wegdek is glad en gevaarlijk.
• Zwart/wit diagonaal: Zwart en witte vlag, diagonaal verdeeld: Deze vlag wordt slechts
eenmaal getoond en is een waarschuwing aan de betrokken rijder, dat er melding is
gemaakt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onsportief gedrag.
Dit kan leiden tot een door de WL uitgedeelde straf
• Zwart met oranje stip: een coureur wordt gewaarschuwd dat zijn kart een technisch
probleem heeft en daarom naar de pits moet. Vlag wordt getoond met startnummer
van betreffende kart. Kom je niet binnen 3 ronden naar binnen, dan volgt een DQ.
Vlag wordt getoond door de (assistent) WL
• Zwart: een coureur ontvangt een DQ en moet bij de WL komen Wordt samen met het startnummer van de betreffende coureur getoond. Vlag wordt getoond door de (assistent) WL
6.Uitloopronden, nacontrole en uitslagen
6.1 Uitloopronden en nacontrole
Nadat de sessie is afgevlagd, rijdt de rijder zijn ronde af tot de locatie waar één van de
marshals de rijders de pits in wijst.
Na de race:
Na afloop van een wedstrijdonderdeel kan de WL bepaalde of alle deelnemers verplichten
zich met hun kart naar het aangewezen gedeelte te begeven. Zij vallen in dat geval onder de
regels:
• in het traject vanaf de finish tot het aangewezen gedeelte.
• in het afgebakende gebied bij de weegschaal.
• in het afgebakende gebied dat is aangegeven.
Rijders en hun kart zijn verplicht om het aangewezen terrein te betreden of te verlaten op
instructie van de officials. In het aangewezen terrein dienen de rijders bij hun kart te blijven.
Helpers mogen het aangewezen terrein uitsluitend betreden met toestemming of op verzoek
van een official. In het aangewezen terrein zijn afstellingen, controle, aanpassingen of
reparaties van de kart verboden.
Het aannemen of innemen van materiaal (ook drinken, eten, kleding aantrekken/wisselen
etc.) vanaf het moment van finishen tot na het wegen is verboden. Rijders die met hun kart
en uitrusting gewogen worden, dienen daartoe medewerking te verlenen. Zolang er
materiaal van een rijder ter controle in het aangewezen terrein aanwezig is, dienen de rijder
en/of zijn helper zich herkenbaar in de directe omgeving van het aangewezen terrein te
bevinden om, indien nodig, assistentie bij (na)controle te verlenen. De door de TC gebruikte
(meet)methode en het (meet)gereedschap zijn altijd maatgevend.
6.2 Technische nacontrole
Om zo eerlijk mogelijk en niet steeds dezelfde karts te controleren, zal er ‘at random’ enkele
nummers uit de top 10 van de Pro Kart Elite klasse getrokken worden door de wedstrijdleider.
Daarnaast heeft de WL het recht om een extra team te laten controleren, buiten de top 10.
Deze nummers corresponderen met de uitslag en die coureurs dienen mee te werken aan
de technische nacontrole. De top 3 van de Pro Kart Elite klasse zal tijdens elke race gecontroleerd worden.
Motoren inname voor Pro Kart Elite klasse.
Na de wedstrijd worden de teams aangewezen, welke hun motor(en) dienen in te leveren bij
de organisatie. De kart wordt naar een plaats toegewezen om de motor er af te sleutelen.
Het is ten strengste verboden om met de kart ergens anders heen te rijden dan de
aangegeven plaats. De motoren worden in kisten verzegeld in bijzijn van de WL of
aangewezen persoon van de organisatie. De kisten zullen door de organisatie afgeleverd
worden bij de keurmeester om dinsdagavond (na de wedstrijd) te laten keuren. De teams
zijn hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn.
6.3 Uitslagen
Na uitvoering van de TC-controle wordt de uitslag bevestigd door de wedstrijdleider. De
voorlopige uitslag, getekend door de WL, zal op publicatiebord worden bevestigd.

7.0 Eindklassement
Het team met de meeste ronden is de winnaar van het evenement. 
8.Straffen
De organisatie houdt van mooie wedstrijden, maar willen ons in geen geval bezig houden
met het toekennen van straffen. Wij zullen daarom te allen tijde hard maar fair racen
toejuichen. Echter zit hier ook een grens aan en wanneer deze, of een andere regel, wordt
overtreden zullen wij hierop straffen. Onze wedstrijdleiders en officials houden alles op de
baan en in de pits in de gaten. Beslissingen van de (assisten-) wedstrijdleiding zijn leidend.
De (assistent-) WL heeft het recht af te wijken van de reglementen - mocht hij/zij dit nodig
achten. De (assistent-) WL deelt straffen in principe uit op het moment van / ná de
overtreding. Deze overtreding geeft hij door aan de tijdwaarneming welke ter plekke de
wijziging in het computersysteem zet (en een logboek notitie maakt over de overtreding).
Een coureur kan zich altijd melden bij de wedstrijdleiders om samen met hun de situatie te
bespreken. In geval van een DQ krijgt rijder/team 0 punten. Deze is/zijn niet aftrekbaar.
Op de racedag kan protest worden ingediend tot 30 minuten na publicatie van de officiële -
door WL getekende - voorlopige uitslag. Dit protest kan mondeling of op een papiertje
ingediend worden. Publicatiebord zal aanwezig zijn.

Algemeen
• Niet bijwonen rijdersbriefing / captainsmeeting = melden bij WL (het niet bijwonen, kan bestraft worden).
• Ondergewicht kwalificatie = achteraan starten bij eerstvolgende sessie (wedstrijd).
• Niet stapvoets rijden in pits of niet volgen pitregels, 1e keer 5 ronde straf, 2e keer 10
ronden straf, 3e keer DQ (ter beoordeling WL) (Markering geeft aan van/tot waar deze beperking geldt)
• Valse start: +30 seconden (ter beoordeling aan de WL)
• Negeren materiaal vlag (niet binnenkomen binnen 3 ronden): DQ
• Negeren zwarte vlag: DQ
• Niet op milieuzeil van organisatie tanken / bijvullen van brandstof: 5 strafronden
• Te vroeg wegrijden vanuit tankplaats: 2 strafronden
• Bij uitval kart tijdens endurance-race (only) zonder overleg met officials de baan
oversteken om de kart te borgen (met of zonder pitkar): 20 ronden straf.
• (Zeer) Onsportief en/of gevaarlijk rijgedrag (ter beoordeling aan de WL)
• Het maken van te weinig pitstops; per niet gemaakte (verplichte) stop 5 ronden straf.
• Onjuiste persoonlijke uitrusting (ter beoordeling aan de WL).
• Ondergewicht Endurance: Straffen t.a.v. gewicht tijdens endurance wedstrijd:
0,1 t/m 1kg 1 ronde straf
1> t/m 5kg 5 ronden straf
5> t/m 10kg 10 ronden straf
10+kg DQ
Wanneer rijder lood is verloren (i.e. eerdere wegingen waren wél binnen de regels) EN gewicht te licht is > 10+ kg 20 ronden straf
Weegprocedure endurance wedstrijd
Endurance kwalificatie: Ná endurance kwalificatie dient te worden gewogen. Indien er géén weging is geregistreerd ná endurance kwalificatie start men achteraan.
(indien ná endurance kwalificatie een omweg gemaakt wordt (bijvoorbeeld via paddock/pits) waarbij níet rechtstreeks naar weegschaal wordt gereden: achteraan starten op startgrid) Endurance race: Voor-opstellen in de pits (o.b.v. uitslag endurance kwalificatie).
Opwarmronde, gevolgd door opstellen op startgrid.

Starten endurance race.
Vanaf de start wordt bij elke binnenkomst gewogen en geregistreerd.
(het voorbijrijden van weegschaal tijdens endurance race wordt geregistreerd als +10
ronden, mits kart technisch niet in staat is de weegbrug op te rijden.)
Ná finishvlag dient wederom gewogen te worden.
(indien ná endurance race een omweg gemaakt wordt (bijvoorbeeld via paddock/pits)
waarbij níet rechtstreeks naar weegschaal wordt gereden: +20 ronden straf)
We werken met voor opstelling naar de startgrid - vanuit de
pits. Word je opgeroepen en ben je nog niet klaar (nog aan het sleutelen bijvoorbeeld),
dan start je achteraan.)
In het tijdschema proberen we een pauze in te lassen voor elke sessie. Als rijder/team ben jij
zelf verantwoordelijk om te weten op welke plek je globaal moet starten - en dus - waar je
ongeveer dient te staan in de vooropstelling. Start je vooraan? Ga dan niet achteraan staan.

Terugzetten op Startgrid
• Te laat op pre-grid (kwalificatie) = achteraan starten en geen tijdrijden (bij meerdere rijders
te laat startopstelling door loting).
• Te laat op pre-grid / opstelling = starten uit pitstraat na start.
• Valse start (verstoren startprocedure): 1 ronde aftrek.
• (Zeer) Onsportief rijgedrag (ter beoordeling aan de WL), echter in basis:
Onsportief rijgedrag kwalificatie = 3 posities terug voor start eerstvolgende
manche/endurance.
- Zeer onsportief rijgedrag kwalificatie = 10 posities terug voor start eerstvolgende
manche/endurance.
- Negeren gele vlag kwalificatie = 10 posities terug voor start eerstvolgende
manche/endurance.
• Het niet opvolgen van instructies en aanwijzingen van officials en/of WL (bijv. gele vlag)
(ter beoordeling aan de WL).
• Opzettelijk afsnijden van de baan met een behaald voordeel (ter beoordeling aan de WL).
DQ / Diskwalificatie wedstrijdonderdeel = 0 punten (niet aftrekbaar)
• Negeren zwarte en/of rode vlag.
• Kart en/of motor niet conform het reglement bij technische (na)controle: DQ
• Kart niet conform het reglement: DQ
• Verkeerde rijrichting op het circuit: DQ
• Verkeerde banden: DQ
• Hulp in de baan (zonder goedkeuring van WL/officials): DQ
• Méér dan 5 KG ondergewicht tijdens endurance: DQ
• Top 6 algemeen klassement: Indien tijdens de endurance-kwalificatie of endurancewedstrijd ongemarkeerde banden worden gebruikt geldt een DQ - tenzij de WL heeft
aangegeven dat één van de banden mag worden gewisseld in geval van lek rijden of kapotte
velg e.d. -> dit ter beoordeling aan de WL).
DQ / Diskwalificatie gehele evenement / wedstrijd = 0 punten (niet aftrekbaar)
• Verbaal geweld (bijv. op een niet-normale toon met andere teams communiceren -
anders dan op een normale manier als volwassenen met elkaar praten): DQ, echter ter
beoordeling WL.
• Fysiek geweld. DQ, echter ter beoordeling WL.
• Onttrekken of niet meewerken aan technische (na)controle: DQ
• Verkeerde brandstof: DQ
• Beïnvloeden tijdwaarneming: DQ
• Het onder invloed verkeren van alcohol en/of verdovende middelen: DQ
• Wisselen van kart (met opgegeven reservekart) tijdens kwalificatie of endurance-wedstrijd:
DQ, tenzij de WL heeft aangegeven dat het chassis onbruikbaar is geraakt (Dit ter
beoordeling aan de WL).
9.Banden:
De top 6 uit het Pro Kart Elite klassement dienen een nieuwe banden set te kopen.
De Pro Kart Cup klasse is hiervan uitgezonderd.
De bandensets dienen te worden aangeschaft bij www.dec-karting.com  Deze dienen te zijn
aangeschaft / voldaan uiterlijk 7 dagen vóór de eerstvolgende racedag.
Op de racedag kunnen bovenstaande teams de banden afhalen in het paddock bij de organisatie
bij tonen van hun aankoopbewijs. Tijdstippen hiervoor zijn in tijdschema opgenomen.
Elk team verkrijgt zijn/haar banden d.m.v. loting. De teams dienen 4 velgen mee te nemen
(zonder oude banden), om de nieuwe banden ter plaatse te kunnen omleggen.
De banden worden gemerkt door de organisatie en dienen ten minste tijdens de endurance kwalificatie en endurance-race op de kart te zitten.
Pro Kart Cup Klasses
De Cup klasse is vrijgesteld van deze bandenregel.
Regen banden zijn NIET toegestaan
9.1 Vervangende voor- of achterband
Wanneer je tijdens de wedstrijd een lekke band krijgt, mag je die vervangen door een eigen
band (volgens reglement). Bij een tweede lekke band, dient dit eerst gemeld te worden bij de
wedstrijdleider.
Prijslijst
Voor de actuele prijzen van de banden; kijk je op www.dec-karting.com
10. Kleding
10.1 Persoonlijke uitrusting
De rijder wordt uitsluitend met de hierna genoemde persoonlijke uitrusting toegelaten tot
deelname aan alle wedstrijdonderdelen (dus ook vrije trainingen). De rijder is zelf verantwoordelijk voor de correcte persoonlijke uitrusting. Deze wordt steekproefsgewijs gecontroleerd tijdens de technische keuring. De persoonlijke uitrusting moet zijn conform 
10.2 Aanvullingen
Het is verplicht om een helder (of geel) vizier te voeren wanneer de kunstmatige lichten van
het circuit ontsteken en de schemer invalt. Het is dus niet toegestaan een donker en/of
spiegelend vizier te dragen tijdens het ontsteken van de kunstmatige lichten van het circuit.
Een rib/bodyprotector en een nekband wordt geadviseerd.
De rib/bodyprotector dient direct onder de raceoverall te worden gedragen;
• De rib/bodyprotector en de nekband dienen in goede conditie te zijn;
Goedkeuring van bovenstaande uitrusting ter beoordeling aan de WL en/of de HTC.

 
 
 
E-mailen
Bellen